29.5.02021

Revanche

מכיוון שהם תקשרו זה עם זה על משהו אחר, זה בא בהפתעה מוחלטת שאכלנו ביחד: צד אחד בנאפולי, השני בהילברון. ולמרות שנתתי כמיטב יכולתי בגריל, לבסוף נאלצתי להודות שהאוכל בנאפולי היה באיכות אחרת לגמרי. אולם בערב ישבו שני הצדדים יחד עם אותו יין, אחד נפטין די אולינה, והכל היה בסדר עם העולם עבור כל אחד מאיתנו. נקמה בוודאי לא תאחר לבוא.

אירוסין

הנס מולר, שאותו אפשר למצוא גם בבלוג שלי כבלוגר אורח, עוקב בלהט רב אחר ההתפתחויות ברחבי אירופה שלנו וגם מעיר עליהן בצורה מאוד נוקבת. היום הוא כתב פוסט בפורום על "הקונצרן הסקוטי - עתיד כאומה עצמאית באיחוד האירופי?", אותו אני שמח להמליץ ​​לקרוא. [הפורומים נסגרו בשנת 2022.]

הנהלת העיר

לאחרונה הנהלת העיר הפתיעה מעט בהצהרותיהן הרשמיות. מצד אחד היא טוענת שבשל בעיות טכניות לא ניתן להיכנס לחלק ממועדוני היילברון באתר העיר היילברון, מה שעדיין אפשרי ללא בעיות במועדונים אחרים, ומצד שני שמשרד הסדר הציבורי מתבצעת מדי יום - גם בסופי שבוע - במדרחוב.

עם הראשון, אני משוכנע בתוקף שמדובר במעשה שרירותי גרידא ובשני שעובדי העירייה האחראים כמובן טרם קיבלו מידע שפיקוח במדרחוב מהמשרד הביתי אינו רעיון טוב.


יום הולדת היום

ג'ון פיצג'רלד קנדי