מדיניות החזרות של מוכרי ספרים

ניתן להחזיר אלינו הזמנות ספרים שבוצעו ישירות עם Heinrich Kümmerle תוך 18 חודשים. יש להקדים את ההחזרה לבקשת החזרה להיינריך קימרלה עם נתוני ההתייחסות. 

נתוני התייחסות

אנא ספק את נתוני ההתייחסות הבאים: מספר חשבונית, תאריך חשבונית, הנחה. תקבל אישור החזרה באימייל. נא לצרף אישור החזרה זה עם ההחזרה. אנא חזור לכתובת למטה.

הפוגות

מחילות שאושרו יזוכה בתנאי הרכישה המקוריים, בתנאי שהכותרים יהיו במצב מושלם וניתן למכירה חוזרת. יש להסיר מדבקות מחיר משלו.

השולח נושא בעלויות המשלוח עבור החזרות. אם המשלוח היה שגוי או אם הסחורה נמסרה פגומה, היינריך קימרל ישא בעלויות המשלוח.

כתובת

היינריך קמרלה
Werderstrasse 135/1
74074 היילברון

איש הקשר שלך: היינריך קימרלה

דוא"ל: info@kuemmerle.name