דגל הונגריה

הונגריה הזו כבר לא שייכת לאירופה 5 (1)

הניצחון של ויקטור אורבן בבחירות הוא חדשות רעות לדמוקרטיה ולחופש. המטח התקשורתי על אורבן והאידיאולוגיה הפשיסטית שלו לא היה תואם תנאי בחירות הוגנים.