שכפיגורן

ריבונות 5 (1)

מדיניות הביטחון וההגנה של האיחוד האירופי הייתה במצב טוב מאוד אם הלאומנים באירופה לא היו מערערים אותה ללא הרף במשך עשרות שנים ומובילים אותה שוב ושוב באבסורדום באמצעות מאמצי סולו לאומיים או מחדלים.