טיול שטרסבורג לחברי EUHN ולבעלי עניין

תאריך: 13. אוגוסט 2022
אירוע לכל היום
מיקום: שטרסבורג
EUHN