7. שיחות הרטנשטיין

תאריך: 23. ספטמבר 2023
זמן: 10:00~19:00
EUHN

info@euhn.eu | בסיום ומיד לאחר מכן מתקיים כדור אירופה.