אסיפה חודשית של בוחרים חופשיים

תאריך: 12. אוקטובר 2022
זמן: 19:00~21:00
מיקום: לתוך הקופסה
FWV

הפעם, הבוחרים החופשיים ייפגשו ב-12 באוקטובר 2022 בKistle
הדירקטוריון אינו מתכנס בפומבי ב-14 באוקטובר.

info@fwvhn.de