הַצבָּעָה!

תמונה תכונה: דגל היילברון וסמל

Am יום ראשון 26 במאי 2019 למצוא את בהילברון בחירות לפרלמנט האירופי und למועצת העירייה של היילברון במקום.

כאזרח גרמני או איחוד המתגורר בהילברון, אתה יכול להצביע בשתי הבחירות.

כאזרח של מדינה חברה באיחוד האירופי (=אזרח האיחוד), אתה זכאי להצביע אם אתה גר בגרמניה או בדרך כלל מתגורר בה. בנוסף, עליך לעמוד באותן דרישות כמו הגרמנים ביום הבחירות.

הערה: כל בוחר יכול להצביע רק פעם אחת ולכן עליו להחליט אם להצביע בארץ מוצאו (מהגרים) או ביתו החדש (מהגרים) או כאן בהילברון.

אנא הצבע!

מכיוון שאני עצמי מועמד למועצת עיריית היילברון ברשימה מספר 11 של הבוחרים החופשיים (FWV HN), ברצוני לבקש מכם שלושה מתוך 40 הקולות שלכם.

תנאי מוקדם להצבעה האם זה אתה

  • ביום הבחירות לפחות שנתי 18 (בחירות לפרלמנט האירופי) או לפחות שנתי 16 (מועצת עיריית היילברון) ותיקים,
  • אינם פסולים להצביע ו
  • למשך שלושה חודשים לפחות 
  • יש דירה בהילברון או בדרך כלל מתגוררים בה.

רישום בפנקס הבוחרים

אם כבר הצבעת בהילברון או קיבלת הודעת בחירות, גם אתה רשום בפנקס הבוחרים.

אם אתה חדש בהילברון או שמעולם לא קיבלת הודעת בחירות, אז אני ממליץ לעיין בפנקס הבחירות.

ניתן להוריד את ספר הבחירות מ 6. 10 למעלה. 2019 מאי בשעות הפתיחה של הנהלת העיר היילברון.

אם לא נכללת בפנקס הבחירות, תוכל לערער תוך חמישה ימים אלו. ניתן להגיש את ההתנגדות בכתב או באופן אישי (למען הפרוטוקול). עליך לצרף הוכחה לכך שרשימת הבחירות אינה נכונה בעליל עם התנגדותך.

הנהלת העיר היילברון תבדוק את הדרישות לזכאותך להצביע. אם תופיע באופן אישי, תיכלל מיד בפנקס הבחירות אם בדיקת התנאים המוקדמים הצליחה.

תקבל את ההחלטה בערעור שלך עד 16 במאי 2019 לכל המאוחר.

זהירות: אם אתה זכאי להצביע אך לא קיבלת הודעת הצבעה עד 3 במאי 2019, אנא פנה מיד להנהלת העיר היילברון. 


"מדוע שלא יהיה אמון סבלני בצדק האולטימטיבי של העם? האם יש תקווה טובה יותר או שווה בעולם?"

אברהם לינקולן, נאום פתיחה ראשון (4 במרץ 1861)